Geen hormonen, maar een eiwit - daar zou het geheim van een succesvolle mannenpil in schuil kunnen gaan. Al jaren proberen fabrikanten zo'n anti-conceptiemiddel te ontwikkelen, maar dat stuit steeds op onbetrouwbare resultaten. Met de ontdekking van een eiwit dat de snelheid van een zaadcel reguleert, komen er echter nieuwe mogelijkheden om een man bewust onvruchtbaar te maken.