Met meer dan een miljoen dodelijke slachtoffers per jaar, en een ziekteverwekker die ongevoelig is voor bijna alle medicijnen, lijkt malaria een onuitroeibaar kwaad. Maar volgens sommige onderzoekers gloort er een nieuwe bestrijdingsmethode. Zij proberen de malariamug zodanig genetisch te veranderen, dat het insect de malariaparasiet niet meer kan overdragen. De eerste successen zijn al geboekt.