Is het leven diverser dan gedacht?

Waar een boottocht al niet toe kan leiden. Craig Venter schuimde tussen 2003 en 2007 de wereldzeeën af om de genetische diversiteit van zeebacteriën in kaart te brengen. Gewapend met die kennis hoopt hij onder meer nieuwe biobrandstoffen te ontwikkelen, maar en passant heeft hij een heel nieuw levensdomein ontdekt. Althans, dat lijkt naar voren te komen uit een analyse die hij met een aantal collega’s losliet op de micro-organismen, schrijven ze in PLoS ONE.

Het leven bestaat uit drie domeinen, denken de meeste biologen tot op de dag van vandaag. Eerst zijn er de eukaryoten, bestaande uit dieren, planten, schimmels en flink wat eencellige organismen. Zij hebben allemaal een celkern met daarin hun erfelijk materiaal. Daarnaast zijn er de bacteriën, die simpel dna hebben dat rondzwemt in de bacterie. En tenslotte zijn er de archaea, een soort oerbacteriën die zich miljarden jaren geleden al hebben afgescheiden van de bacteriën.

De Amerikanen hebben nu genetisch materiaal ontdekt dat in geen van deze domeinen past, concluderen ze op grond van onderzoek naar de genen RecA en RpoB. Het kan zijn dat het hier gaat om een tot dusver onbekende soort virussen. Maar het is ook mogelijk dat Venter organismen heeft opgevist die tot een geheel nieuw levensdomein behoren. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies aan de hand is. Maar het is niet uitgesloten dat biologen de diversiteit van het leven op aarde tot dusver hebben onderschat.