Wie zijn de sprekers?

Dit zijn de wetenschappers die in de aflevering Taal bepaalt aan het woord komen.

uitvergroten

Deb Roy is psycholoog en directeur van de vakgroep Cognitive Machines bij het Massachusetts Institute of Technology Media Lab. Deb Roy doet onderzoek naar de manier waarop kinderen taal leren, en ontwerpt machines die kunnen leren communiceren zoals mensen dat doen. In dit kader deed hij onderzoek naar methoden om menselijk taalkundig en sociaal gedrag te analyseren. Hij publiceerde werk over kunstmatige intelligentie, cognitief modelleren, mens-machine interacties, datamining en informatievisualisatie.

uitvergroten

Cathy Price is neurowetenschapper en werkzaam aan het Institute of Cognitive Neuroscience aan het Univercity College London. Haar onderzoek richt zich op het opstellen van een anatomisch model, dat verklaart hoe spreken en lezen verloren gaan als het gevolg van neurologische schade of een ontwikkelingsachterstand, en hoe deze vaardigheden weer opnieuw geleerd kunnen worden. Zij gebruikt MRI scans om de hersenfuncties in kaart te brengen die actief zijn bij spreken en lezen, om zo te bepalen wat het effect is van schade in een bepaald neurologisch systeem op de integriteit van andere systemen.

uitvergroten

Ofer Tchernichovski is hoogleraar gedragsbioloog aan het City College of New York. Als hoofd van het laboratorium gedragsbiologie doet hij onderzoek naar zebravinken en de mechanismen die werkzaam zijn bij het aanleren van vogelzang. In het lab wordt onderzoek gedaan naar dierlijk gedrag, de dynamiek van zangtechnieken en de productie van geluid bij verschillende niveaus van hersenactiviteit. Op deze manier probeert men te achterhalen welke de specifieke fysiologische en moleculaire hersenactiviteit ten grondslag liggen aan vogelzang.

uitvergroten

Simon Kirby is hoogleraar evolutionaire taalkunde aan de vakgroep Language Evolution and Computation Research van de University of Edinburgh. Zijn onderzoek richt zich op de oorsprong en evolutie van taal, en de wisselwerking tussen cultuur en biologie. Kirby probeert culturele evolutie te begrijpen door onderzoek te doen naar herhaald leren (iterated learning). Dit doet hij onder andere aan de hand van een experiment waarbij hij proefpersonen namen voor buitenlands fruit laat leren en doorgeven aan andere proefpersonen.

uitvergroten

Asifa Majid is psycholoog en werkzaam bij het Max Planck Instituut in Nijmegen. Ze doet onderzoek naar categorieën en concepten in talen, naar niet-taalkundige perceptie en naar de onderlinge relaties tussen die twee. Haar onderzoek is interdisciplinair, met methoden uit de psychologie, taalkunde en etnografie met elkaar gecombineerd. Zo probeert zij te bepalen welke categorisaties gedeeld worden door verschillende talen, en welke specifiek bij een bepaalde taal horen.

uitvergroten

Mark Dingemanse is taalwetenschapper bij het Max Planck Instituut in Nijmegen. Hij onderzoekt de vorming van betekenis bij interactie, de relatie tussen alledaags taalgebruik en taalkunst, en de wisselwerking tussen taal, cultuur en cognitie. Hij onderzoekt de taal Siwu, die door de Mawu in Ghana gesproken wordt. Specifiek richt hij zich op de betekenis van ideofonen, oftewel woorden die een zintuiglijke waarneming uiten, die in deze taal veel gebruikt worden. 

uitvergroten

Carel ten Cate (te gast bij de napraatsessie) is gedragsbioloog en werkzaam bij de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen mechanismen van dierlijk gedrag en evolutionaire processen. Hij richt zich daarbij vooral op de manier waarop dieren communiceren door te kijken naar de ontwikkeling, productie, perceptie en functie en evolutie van audiovisuele signalen bij vogels en vissen. Hij onderzoekt jonge zebravinken die nog niet kunnen zingen om te kijken of ze een voorkeur hebben voor bepaalde elementen uit de vogelzang en bekijkt hoe zebravinken taalstructuren kunnen detecteren.

reacties